اطلاعات تماس

سازمان به عنوان شخصيت حقوقي در حيات سازماني خود با مسائل اخلاقي فراواني مواجه است. دغدغه‏هاي اخلاقي در زندگي شغلي غالبا در مقام تصميم‏گيري بروز مي‏کند.فرد خود را اخلاقا بلاتکليف مي‏يابد و از خود مي‏پرسد تکليف اخلاقي من چيست، به عبارت ديگر، مسئله در اخلاق حرفه‏اي بلاتکليفي اخلاقي است: نمي‏دانيم چه بايد بکنيم يا نمي‏دانيم.

درباره ما

سازمان به عنوان شخصيت حقوقي در حيات سازماني خود با مسائل اخلاقي فراواني مواجه است. دغدغه‏هاي اخلاقي در زندگي شغلي غالبا در مقام تصميم‏گيري بروز مي‏کند.فرد خود را اخلاقا بلاتکليف مي‏يابد و از خود مي‏پرسد تکليف اخلاقي من چيست، به عبارت ديگر، مسئله در اخلاق حرفه‏اي بلاتکليفي اخلاقي است: نمي‏دانيم چه بايد بکنيم يا نمي‏دانيم.

ویدیویی از ایده طراحی و روش ساخت اچ تی سی وان


ویدیویی از ایده طراحی و روش ساخت اچ تی سی وان

وقتی که صحبت از طراحی و کیفیت ساخت تلفن های هوشمند به میان بیاید، HTC همیشه خودش را به عنوان یکی از جلوداران نشان می دهد و از این رو همیشه جذاب است که ببینیم پشت فرآیند طراحی و ساخت محصولات این شرکت چه ایده ها و روش هایی نهفته است. برخی از افرادی که فرصت در دست گرفتن HTC One را داشته اند می گویند.

ویدیویی از ایده طراحی و روش ساخت اچ تی سی وان


ویدیویی از ایده طراحی و روش ساخت اچ تی سی وان

وقتی که صحبت از طراحی و کیفیت ساخت تلفن های هوشمند به میان بیاید، HTC همیشه خودش را به عنوان یکی از جلوداران نشان می دهد و از این رو همیشه جذاب است که ببینیم پشت فرآیند طراحی و ساخت محصولات این شرکت چه ایده ها و روش هایی نهفته است. برخی از افرادی که فرصت در دست گرفتن HTC One را داشته اند می گویند.

ویدیویی از ایده طراحی و روش ساخت اچ تی سی وان


ویدیویی از ایده طراحی و روش ساخت اچ تی سی وان

وقتی که صحبت از طراحی و کیفیت ساخت تلفن های هوشمند به میان بیاید، HTC همیشه خودش را به عنوان یکی از جلوداران نشان می دهد و از این رو همیشه جذاب است که ببینیم پشت فرآیند طراحی و ساخت محصولات این شرکت چه ایده ها و روش هایی نهفته است. برخی از افرادی که فرصت در دست گرفتن HTC One را داشته اند می گویند.